hr | en

Centuries of Croatian Music 1

Podnaslov Centuries of Croatian Music 1
Godina objavljivanja 1984
Bibliografska jedinica 1984
Uvez meki
Cijena 70.0
Vrsta literature knjiga
Podvrsta literature znanstvena (muzikološka) literatura
Jezik engleski
Autori Lovro Županović
Izdavači Muzički informativni centar