hr | en

Dora Pejačević - Leben und Werk

Podnaslov Dora Pejačević - Life and Work
Godina objavljivanja 1987
Bibliografska jedinica 1987
ISBN ISBN: 953-7129-04-7
Cijena 75.0
Vrsta literature knjiga
Podvrsta literature znanstvena (muzikološka) literatura
Jezik njemački
Autori Koraljka Kos
Izdavači Muzički informativni centar