hr | en

Francesco Sponga Usper

Podnaslov Francesco Sponga Usper
Godina objavljivanja 1990
Bibliografska jedinica 1990
Broj stranica 162
UDK 78.071.1 (092.2)
Uvez meki
Biblioteka Monografije
Cijena 70.0
Vrsta literature knjiga
Podvrsta literature znanstvena (muzikološka) literatura
Jezik hrvatski
Autori Ennio Stipčević
Izdavači Muzički informativni centar