hr | en

Beograd - Međunarodni simpozij "Kosta P. Manojlović and the Idea of Slavic and Balkan Cultural Unification (1918-1941)", Muzikološki institut SANU, 28.-29. 11. 2016.

Godina objavljivanja 2017
Bibliografska jedinica 48/1 (2017)
Bibliografska jedinica na engleskom 48/1 (2017)
ISBN ISSN: 0587-5455
Broj stranica 184-186
UDK 78
Vrsta literature članak
Podvrsta literature prikaz
Jezik hrvatski
Izdanje Arti Musices: hrvatski muzikološki zbornik
Autori Nada Bezić
Urednici Vjera Katalinić
Hrvoje Beban
Izdavači Hrvatsko muzikološko društvo