hr | en

Zagreb - Međunarodni znanstveni skup "Odjeci bitke kod Sigeta i mita o Nikoli Šubiću Zrinskom u umjetnosti (glazba, likovne umjetnosti, književnost)", 2.-4. 11. 2016.

Godina objavljivanja 2017
Bibliografska jedinica 48/1 (2017)
Bibliografska jedinica na engleskom 48/1 (2017)
ISBN ISSN: 0587-5455
Broj stranica 181-183
UDK 78
Vrsta literature članak
Podvrsta literature znanstvena (muzikološka) literatura
Jezik hrvatski
Izdanje Arti Musices: hrvatski muzikološki zbornik
Autori Stanislav Tuksar
Urednici Vjera Katalinić
Hrvoje Beban
Izdavači Hrvatsko muzikološko društvo