hr | en

Sarajevo - 10. međunarodni simpozij "Muzika u društvu", 20.-22. 10. 2016.

Godina objavljivanja 2017
Bibliografska jedinica 48/1 (2017)
Bibliografska jedinica na engleskom 48/1 (2017)
ISBN ISSN: 0587-5455
Broj stranica 176-180
UDK 78
Vrsta literature članak
Podvrsta literature prikaz
Jezik hrvatski
Izdanje Arti Musices: hrvatski muzikološki zbornik
Autori Monika Jurić
Jelka Vukobratović
Urednici Vjera Katalinić
Hrvoje Beban
Izdavači Hrvatsko muzikološko društvo