hr | en

Napulj - ICTM & IMS First Joint Symposium: Musicians in the Meditarranean: Narratives of Movement, 21.-25. 6. 2016.

Godina objavljivanja 2017
Bibliografska jedinica 48/1 (2017)
Bibliografska jedinica na engleskom 48/1 (2017)
ISBN ISSN: 0587-5455
Broj stranica 160-164
UDK 78
Vrsta literature članak
Podvrsta literature prikaz
Jezik hrvatski
Izdanje Arti Musices: hrvatski muzikološki zbornik
Autori Maja Milošević
Urednici Vjera Katalinić
Hrvoje Beban
Izdavači Hrvatsko muzikološko društvo