hr | en

Hildesheim, Njemačka - Osma međunarodna doktorska radionica iz etnomuzikologije, 21.-24. 6. 2016.

Godina objavljivanja 2017
Bibliografska jedinica 48/1 (2017)
Bibliografska jedinica na engleskom 48/1 (2017)
ISBN ISSN: 0587-5455
Broj stranica 154-160
UDK 78
Vrsta literature članak
Podvrsta literature prikaz
Jezik hrvatski
Izdanje Arti Musices: hrvatski muzikološki zbornik
Autori Andreja Vrekalić
Urednici Vjera Katalinić
Hrvoje Beban
Izdavači Hrvatsko muzikološko društvo