hr | en

“U boj, u boj!” – uz 75 godina djelovanja Zbora Hrvatske radiotelevizije – prve četiri sezone (1941–1945)

Godina objavljivanja 2017
Bibliografska jedinica 48/1 (2017)
Bibliografska jedinica na engleskom 48/1 (2017)
ISBN ISSN: 0587-5455
Broj stranica 95-117
UDK 78
Vrsta literature članak
Podvrsta literature znanstvena (muzikološka) literatura
Jezik hrvatski
Izdanje Arti Musices: hrvatski muzikološki zbornik
Autori Tatjana Čunko
Urednici Vjera Katalinić
Hrvoje Beban
Izdavači Hrvatsko muzikološko društvo