hr | en

Violinist Otto Rosbroj (1894–1962) i njegova uloga u počecima jazza u Zagrebu

Godina objavljivanja 2017
Bibliografska jedinica 48/1 (2017)
Bibliografska jedinica na engleskom 48/1 (2017)
ISBN ISSN: 0587-5455
Broj stranica 77-93
UDK 78
Vrsta literature članak
Podvrsta literature znanstvena (muzikološka) literatura
Jezik hrvatski
Izdanje Arti Musices: hrvatski muzikološki zbornik
Autori Aldo Foško
Urednici Vjera Katalinić
Hrvoje Beban
Izdavači Hrvatsko muzikološko društvo