hr | en

Antun Dobronić: Pjesme neostvarene ljubavi

Godina objavljivanja 2005
Bibliografska jedinica 36/2
Broj stranica 247-263
Vrsta literature članak
Podvrsta literature znanstvena (muzikološka) literatura
Jezik hrvatski
Izdanje Arti Musices: hrvatski muzikološki zbornik
Autori Mirjana Babić Siriščević
Izdavači Hrvatsko muzikološko društvo