hr | en

CD: Hrvatska glazba na Riva dei Schiavoni, Zbor Hrvatske Radiotelevizije, dir. Tonči Bilić, Cantus d.o.o./HRT, 2012.

Godina objavljivanja 2013
Bibliografska jedinica 44 (2013), 2, str. 345 - 346
Cijena 0.0
Vrsta literature članak
Podvrsta literature recenzija
Jezik hrvatski
Izdanje Arti Musices: hrvatski muzikološki zbornik
Autori Hrvoje Beban
Izdavači Hrvatsko muzikološko društvo
Odsjek za povijest hrvatske glazbe HAZU
Sveučilište u Zagrebu - Muzička akademija