hr | en

Djelatnost odsjeka za muzikologiju Muzičke akademije Sveučilišta u Zagrebu u akademskoj godini 2012. /2013.

Godina objavljivanja 2014
Bibliografska jedinica 45 (2014), 1, str. 131 - 138
Cijena 0.0
Vrsta literature članak
Jezik hrvatski
Izdanje Arti Musices: hrvatski muzikološki zbornik
Autori Dalibor Davidović
Izdavači Hrvatsko muzikološko društvo
Odsjek za povijest hrvatske glazbe HAZU
Sveučilište u Zagrebu - Muzička akademija