hr | en

Prinosi Josipa Andreisa hrvatskoj glazbenoj leksikografiji

Godina objavljivanja 2009
Bibliografska jedinica 40 (2009), 1-2, str. 229-236
Cijena 0.0
Vrsta literature članak
Podvrsta literature znanstvena (muzikološka) literatura
Jezik hrvatski
Izdanje Arti Musices: hrvatski muzikološki zbornik
Autori Ivona Ajanović-Malinar
Izdavači Hrvatsko muzikološko društvo
Odsjek za povijest hrvatske glazbe HAZU
Sveučilište u Zagrebu - Muzička akademija