hr | en

Problemi Nove glazbe 20. stoljeća: Teorijske osnove i kriteriji vrednovanja

Podnaslov Problemi Nove glazbe 20. stoljeća: Teorijske osnove i kriteriji vrednovanja
Godina objavljivanja 1987
Bibliografska jedinica 1987
Broj stranica 285
UDK 78.01>19<(043)
Uvez meki
Biblioteka Musica theoretica
Cijena 75.0
Vrsta literature knjiga
Podvrsta literature znanstvena (muzikološka) literatura
Jezik hrvatski
Autori Nikša Gligo
Izdavači Muzički informativni centar