hr | en

Jedan Dalmatinac u službi Serenissime. Kristofor Ivanović, prvi povjesničar melodrame

Godina objavljivanja 1992
Bibliografska jedinica 23 (1992), 1, str. 35-44
Vrsta literature članak
Podvrsta literature analitika
Jezik hrvatski
Izdanje Arti Musices: hrvatski muzikološki zbornik
Autori Norbert Dubowy
Izdavači Hrvatsko muzikološko društvo
Odsjek za povijest hrvatske glazbe HAZU
Sveučilište u Zagrebu - Muzička akademija