hr | en

Dubravko Detoni: Prekrasno čudovište vremena

Godina objavljivanja 1990
Bibliografska jedinica 21 (1990), 1, str. 147-148
Vrsta literature članak
Podvrsta literature prikaz
Jezik hrvatski
Izdanje Arti Musices: hrvatski muzikološki zbornik
Autori Zdenka Weber
Izdavači Hrvatsko muzikološko društvo