hr | en

Croatian Renaissance Music Theorists

Godina objavljivanja 1980
Bibliografska jedinica 1980
Broj stranica 151
Uvez meki
Cijena 70.0
Vrsta literature knjiga
Podvrsta literature znanstvena (muzikološka) literatura
Jezik engleski
Autori Stanislav Tuksar
Izdavači Muzički informativni centar