hr | en

Ivan Padovec

Godina objavljivanja 1998
Bibliografska jedinica 1998
ISBN 953-97311-0-0
Vrsta literature knjiga
Podvrsta literature monografija
Jezik hrvatski
Autori Ljerka Šimunić
Zdenka Weber
Izdavači Turistička zajednica grada Varaždina