hr | en

Branimir Sakač, Ariel

Podnaslov Branimir Sakač, Ariel
Godina objavljivanja 1982
Bibliografska jedinica 13 (1982), 1, str. 95-98
ISBN YU ISSN 0587-5455
Vrsta literature članak
Podvrsta literature recenzija
Jezik hrvatski
Izdanje Arti Musices: hrvatski muzikološki zbornik
Autori Zdenka Weber
Izdavači Hrvatsko muzikološko društvo