hr | en

Teorije intervalskih napetosti i njihova primjena na modalitetnu, tonalitetnu i harmoniju sastavlvjenih modusa

Godina objavljivanja 2001
Bibliografska jedinica 2001
ISBN 953-6617-09-9
UDK 781.4
Uvez meki
Vrsta literature knjiga
Podvrsta literature znanstvena (muzikološka) literatura
Jezik hrvatski
Autori Mirjana Babić Siriščević
Izdavači Umjetnička akademija Split
Muzički informativni centar