hr | en

Naziv institucije Mjesto ▲
Centar za kulturu "Dr.Ivan Kostrenčić" Crikvenica
Pučko otvoreno učilište Daruvar Daruvar
Osnovna glazbena škola Brune Bjelinskog Daruvar Daruvar
Osnovna glazbena škola Ive Tijardovića Delnice
Dom OSRH Delnice Delnice
D&B Duo Den Haag
KUD Nova zora - Donja Lomnica Donja Lomnica
Pučko otvoreno učilište Donja Stubica Donja Stubica
Osnovna glazbena škola pri o.š. Augusta Harambašića Donji Miholjac
Donna Lee Saxophone Quartet Draganić
KUD "Sv. Juraj", Draganić Draganić
Osnovna glazbena škola Krste Odaka Drniš Drniš
Muzej Drniške Krajine Drniš
Puhački orkestar Rozga Dubravica
Kazališna kuća "Dubrovnik festival-Hrvatska" Dubrovnik
Kazalište "Marin Držić" Dubrovnik
Dubrovački simfonijski orkestar Dubrovnik
Dubrovački gudački kvartet Dubrovnik
Dubrovački gitarski trio Dubrovnik
Collegium Musicum Ragusinum Dubrovnik
Kvartet Sorkočević Dubrovnik
Umjetnička škola Luke Sorkočevića Dubrovnik
Komorni zbor Umjetničke škole Luke Sorkočevića Dubrovnik
Dominikanska crkva (Dubrovnik) Dubrovnik
Hrvatska udruga orkestralnih i komornih umjetnika - Podružnica Dubrovnik Dubrovnik