hr | en

Hrvatska komorna filharmonija

Fotografija 3844
Godina utemeljenja 2006
Komentar

Hrvatska komorna filharmonija (HKF) osnovana je 2006. godine u okviru udruge Hrvatske filharmonije, koja ima cilj stvaranje prepoznatljivog glazbeno kulturnog identiteta, promociju hrvatske glazbene baštine te razvoj i afirmaciju muziciranja u Hrvatskoj i inozemstvu. Ansambl je nastupao na koncertima u Multimedijalnom centru (Rovinju), na otvorenju Festivalske dvorane (Krapina), u Stefaniensaal (Graz), na Osorskim glazbenim večerima, na Danima Miroslava Miletića (Sisak), na Večerima u sv. Donatu (Silba), na Festivalu hrvatske glazbe u Beču… U dosadašnjem radu orkestrom su ravnali P. Dešpalj, L. Vukšić, T. Fačini i F. Totan. U svojim nastupima Ansambl je često praizvodio djela hrvatskih skladatelja.