hr | en

Ansambl Glazbene staze

Adresa Zelinska 7
Mjesto Zagreb
E-Mail glazbenestaze@mojsvijet.hr
Web stranica http://www.glazbenestaze.com/
Telefoni 091/7964409
Godina utemeljenja 2012
Djelatnosti komorni ansambl
organizator kulturnih priredbi
Komentar

Ansambl Glazbene staze:
Iva Ljubičić, glasovir
Eda Rimanić, flauta
Yaroslav Sadovyy, klarinet
Đana Kahriman, violina
Mia Grubišić, violončelo

Ansambl Glazbene staze je peteročlani sastav neuobičajene miješane formacije - flauta, klarinet, violina, violončelo i klavir. Stalni postav ansambla čine: Eda Rimanić – flauta, Yaroslav Sadovyy – klarinet, Đana Kahriman – violina, Mia Grubišić – violončelo i Iva Ljubičić – klavir, a ovisno o vrsti programa koje izvode ansambl surađuje i s drugim glazbenicima kao i umjetnicima drugih profila - kazališnim, likovnim i plesnim umjetnicima. Članovi ansambla su vrsni komorni glazbenici i solisti, kao i glazbeni pedagozi, obrazovani na muzičkim akademijama u Hrvatskoj i inozemstvu (Norveška, Austrija). Ansambl djeluje od 2012. godine, a proizašao je iz istoimenog Ciklusa Glazbene staze koji se već petu sezonu odvija u Zagrebu u Maloj dvorani Vatroslav Lisinski u organizaciji Udruge Moj svijet, a pod pokroviteljstvom Grada Zagreba, Gradskog ureda za obrazovanje, kulturu i šport. Posebnost Ansambla Glazbene staze je u osmišljavanju tematskih koncerata s ciljem afirmacije i približavanja klasične glazbe široj publici, a osobito mladima. Njihovi koncerti spoj su klasične i polu-klasične glazbe, igra žanrova i različitih kombinacija instrumenata, splet klasične glazbe s jazz, filmskom i drugom glazbom. Svi dosadašnji nastupi Ansambla izvrsno su primljeni od svih generacija publike kao i struke. S osobitim uspjehom Ansambl je izveo programe Crveni ruž i Music Trek meets Star Trek. Edukativnu kvalitetu programa prepoznala je i Hrvatska glazbena mladež uključivši program Crveni ruž u projekte Glazba u kvartu i Glazba u razredu namijenjene učenicima osnovnih i srednjih škola. Od samih početaka Ansambl surađuje s mladim domaćim kompozitorima pa je do sada praizveo kompozicije Ivane Kovač i Biance Ban. Neprestana potraga za novim partiturama dovela ih je i do hrvatske praizvedbe Villa Lobosovih Danças características africanas za flautu, klarinet, dvije violine, violu, violončelo, kontrabas i klavir. Osim u sklopu Ciklusa Glazbene staze, Ansambl je ostvario koncerte u Rijeci (Dvorana Filodrammatica), Novskoj, Zadru (Svečana dvorana Sveučilišta) te u sklopu posebnih prigoda kao što je bilo obilježavanje Svjetskog dana hospicija i palijativne skrbi (Zagreb, Palača Gvozdanović 2012.). U svibnju 2013. Ansambl je ostvario suradnju s Centrom za kulturu Maksimir u sklopu glazbeno-plesnog projekta „Svemir, posljednja granica“. www.glazbenestaze.com/)