hr | en

Aestas musica, Međunarodna ljetna škola barokne glazbe i plesa

Adresa Kapucinski trg 8
Mjesto Varaždin
E-Mail aestas.musica@gmail.com
Web stranica http://www.aestasmusica.com/
Telefoni 091/3604381
042/213715
Godina utemeljenja 0
Djelatnosti festival