hr | en

Zavod za sistematsku muzikologiju Muzičke akademije Sveučilišta u Zagrebu

Adresa Lučićeva 5
Mjesto Zagreb
E-Mail vrozic@muza.hr
Web stranica www.muza.hr
Telefoni 01/6150494
01/4872380
Godina utemeljenja 0
Djelatnosti knjižnica
Komentar

Fond knjiga i časopisa sadrži muzikološku literaturu. Značajna zbirka recentne muzikološke periodike.