hr | en

Ansambl za ranu glazbu "Minstrel"

Adresa Badalićeva 12a
Mjesto Zagreb
E-Mail antebeno@gmail.com
Web stranica https://www.facebook.com/pages/Ansambl-Minstrel/114686005238371
Telefoni 01/6219719
098/833692
Godina utemeljenja 1992
Djelatnosti komorni ansambl
Komentar

Ansambl za ranu glazbu Minstrel je vokalno-instrumentalni ansambl koji nastupa u renesansnim kostimima, izvodi i renesansne plesove, često nastupa na viteškim turnirima, srednjevjekovnim domjencima i sajmovima. U crkvama i koncertnim prostorima izvodi duhovne skladbe iz glazbenih razdoblja srednjeg vijeka, renesanse i ranog baroka.
Ansambl je odabrao ime MINSTREL prema nazivu za svirača, pjevača i zabavljača na srednjovjekovnom engleskom dvoru jer želi publici na takav način približiti najljepše skladbe rane glazbe.
Program ansambla sačinjavaju duhovne i svjetovne skladbe različitog karaktera i sadržaja, glazbenih oblika i izvođačkog sastava. Težnja ansambla je da pored vrhunskih europskih skladatelja (Dowland, Attaignant, Farmer, Susato, Arbeau...) predstavi rijetko izvođena glazbena dostignuća hrvatskih autora toga vremena i stranih skladatelja koji su djelovali na našoj obali (djela Vinka Komnena, Julija Skjavetića, Tomasa Cecchinija, Vinka Jelića, Ivana Lukačića, Lamberta Courtoysa...).