hr | en

Naslov Godina
Cro Patria 2001 2001
Cro Patria 2004 - IX. dani duhovne glazbe 2005
Cute Play Gershwin 2000
Dalibor Bukvić (serija Hrvatski suvremeni skladatelji) 2009
Dalibor Cikojević: Draga priča iz opusa Božidara Kunca 2015
Damir Poša: Ples na žici 2014
Dani Bošnjak: Canto Peregrino 2014
Danijel Detoni svira skladbe Dubravka Detonija 2008
Darko Domitrović - Sonata od sna 2002
Darko Petrinjak: Klobučar, Njirić, Papadopulo, Juranić 2014
Davor Bobić, skladatelj 1999
Davorin Kempf (serija Hrvatski suvremeni skladatelji) 2011
Detoni Dubravko - Zaboravljene muzike 1997
Detoni Dubravko - serija Suvremeni hrvatski skladatelji 1976
Diabolezza 2006
Djeca nose svjetove na dlanu – Hrvatski dječji festival – Zagreb 2000 2000
Djeca nose svjetove na dlanu – Hrvatski dječji festival – Zagreb 2001 2001
Djeca nose svjetove na dlanu – Hrvatski dječji festival – Zagreb 2002 2002
Djeca nose svjetove na dlanu – Hrvatski dječji festival – Zagreb 2003 2003
Djeca nose svjetove na dlanu – Hrvatski dječji festival – Zagreb 2004 2004
Djeca nose svjetove na dlanu – Hrvatski dječji festival – Zagreb 2005 2005
Djeca nose svjetove na dlanu – Hrvatski dječji festival – Zagreb 2006 2006
Djeca nose svjetove na dlanu – Hrvatski dječji festival – Zagreb 2007 2007
Djeca nose svjetove na dlanu – Hrvatski dječji festival – Zagreb 2009 2009
Djeca nose svjetove na dlanu – Hrvatski dječji festival – Zagreb 2011 2011