hr | en

Blagoje Bersa za klavir / Ruben Dalibaltayan

Godina 2016
Izdavački kod 98905200782
translation missing: hr.album.description

Glasovirski dnevnički zapisi Blagoja Berse
“Što mi duša šapće, to sam stavio u note.”
(Dnevnik, 28. XII. 1914)

Glasovirski dio opusa Blagoja Berse omogućava razotkrivanje temelja njegova glazbenoga govora. Prije svega zato što se prva materijalizacija njegove glazbene ideje, njezin prijenos u vanjski svijet i prvo oblikovanje iz, samo unutarnjim sluhom identificirane magme zvuka, uvijek zbivala u kontaktu s glasovirom. Oslanjajući se na nj, Bersa je glazbeno mislio i kada je koncipirao svoje simfonijske ili operne svjetove. Stoga zapis na glasoviru i onaj za glasovir ponekad nisu (ali u svakom slučaju ne bi smjeli biti) istorodni. U prvom času i sloju opredmećivanja zamisli zapis je mogao i kadšto bivao samo skica, tek uhvaćeni karakteristični motiv i ritam, zamišljeni harmonijski slijed napetosti i popuštanja, ili pak već u polazištu u pomoć dozvani, tradicijom odavno posvećeni oblik u koji se mještaju zvukovne progresije ili boje.

Cijena 62.5
Izdavač Cantus d.o.o.
Hrvatsko društvo skladatelja - Ars Croatica