hr | en

Dani Bošnjak: Canto Peregrino

Godina 2014
Izdavački kod 98898490052
translation missing: hr.album.description

Jedan od vodećih hrvatskih flautista i veliki promicatelj hrvatske suvremene glazbe, objavio je u nakladi Cantusa d.o.o. nosač zvuka posvećen isključivo hrvatskim skladateljima. U izvedbama djela Frane Đurovića, Dubravka Palanovića, Berislava Šipuša, Borisa Papandopula, Olje Jelaske i Marka Ruždjaka, većinom posvećenih i pisanih upravo za Danija Bošnjaka, ovom su se flautistu pridružili i njegovi prijatelji i suradnici: pijanist David Gazarov, klavir, gitarist Edin Karamazov, čembalist Krešimir Has te Varaždinski komorni orkestar pod ravnanjem Berislava Šipuša.

Urednik izdanja je Dani Bošnjak, a akademik Nikša Gligo autor je tekstova o skladbama u popratnoj programskoj knjižici (28 stranica; hrvatski / engleski).

Cijena 75.0
Izdavač Cantus d.o.o.
Hrvatsko društvo skladatelja - Ars Croatica
Djelo Frano Đurović:Solo za Danija, za flaute
Dubravko Palanović:Manic za flautu i glasovir
Berislav Šipuš:And then...turn to the mountain..., za flautu i gitaru
Boris Papandopulo:Razgovor ugodni za flautu i čembalo
Olja Jelaska:Pjesma o valovima za alt-flautu i gudački orekstar
Marko Ruždjak:Canto peregrino, za flautu solo