hr | en

Frano Đurović (Hrvatski suvremeni skladatelji)

Godina 2012
translation missing: hr.album.description

U finoj ravnoteži izbora iz opusa hrvatskog skladatelja Frane Đurovića, autorski nosač zvuka akcentira tri istaknute točke njegova stvaralaštva – orkestralna i elektronička djela te jedno komorno, Kvartet za kraj radnog vremena. Uz elektroničke skladbe: RPR49, Loop varijacije (iz ciklusa Truba tretman), Techno etida (iz ciklusa Elektros(h)okovi) i Uspavanka (iz ciklusa Ma ke), to su Ritmi contrari za komorni orkestar, Simfonijski stavak i skladba Delta za simfonijski orkestar za koju je skladatelj osvojio Nagradu Josip Štolcer Slavenski i Nagradu Fonda Stjepan Šulek. „Frano Đurović skladatelj je različitih interesa… Glazbeno i izvanglazbeno, druge umjetnosti, tradicija i novost, sve se ovo može pronaći u njegovu opusu koji često karakteriziraju snažna ekspresivnost… zaigranost, duhovitost te (prekrivena ili bjelodana) ironija. (Marija Saraga, autorica komentara dvojezičnog izdanja popratne programske knjižice - hrvatski / engleski, www.cantus.hr)

Cijena 75.0
Izdavač Cantus d.o.o.
Djelo Frano Đurović:Ritmi contrari za puhački ansambl, udaraljke i kontrabas
Frano Đurović:RPR49 za vrpcu sa vizualizacijom
Frano Đurović:Delta za simfonijski orkestar
Frano Đurović:Techno etida, iz ciklusa Elektros(h)okovi
Frano Đurović:Kvartet za kraj radnog vremena za kvartet saksofona
Frano Đurović:Simfonijski stavak
Frano Đurović:Loop varijacije, iz ciklusa Truba tretman
Frano Đurović:Uspavanka, iz ciklusa Ma ke