hr | en

Djeca nose svjetove na dlanu – Hrvatski dječji festival – Zagreb 2012

Godina 2012
Izdavački kod 989 052 029 02
translation missing: hr.album.description

U osvit svečanog obilježavanja dva desetljeća od osnivanja, devetnaesti Hrvatski dječji festival (18. studenoga 2012., Koncertna dvorana Vatroslava Lisinskog u Zagrebu) ponovno je bio „čarolija dječjeg veselja“. „Već od jutra su pred Dvoranu pristizali autobusi iz cijele Hrvatske – registracije s Kvarnera, iz Dalmacije, iz Gorskog kotara i Like, iz kontinentalne Hrvatske. Za čas su garderobe oživjele od dječje cike i vike... oko 600 malih veseljaka...“ (Ivan Kuliš, ravnatelj festivala). Nosač zvuka predstavlja nove pjesme, njih 17, u šarmantnim izvedbama isto toliko dječjih pjevačkih zborova sa solistima, uz nezaobilaznu završnu himnu „Djeca nose svjetove na dlanu“ autora Dalibora Paulika. Sve one još su jedan doprinos uspjehu osnovne festivalske misije koja na prvome mjestu ističe „važnost dječje pjesme i njezinu edukativnu funkciju“. (www.cantus.hr)

Cijena 75.0
Izdavač Cantus d.o.o.