hr | en

Željko Brkanović (serija Hrvatski suvremeni skladatelji)

Godina 2002
Izdavački kod 988 984 9890 2
translation missing: hr.album.description

Raspon nastanka odabranih skladbi Željka Brkanovića na ovom nosaču zvuka zahvaća razdoblje od 16 godina i objedinjuje najvažnija autorova koncertantna djela. Prvo od njih po vremenu nastanka je Koncert za glasovir i orkestar skladan 1980. i posvećen pijanistu Vladimiru Krpanu, a za koji iste godine skladatelj prima Vjesnikovu nagradu “Josip Slavenski”.
Iako solistički koncerti uz orkestar nisu rijetkost u hrvatskoj glazbi, četiri koncertantna djela Željka Brkanovića dragocjen su prinos tom određenju. U okružju plodnih koncertantnih opusa njegovih starijih kolega Stjepana Šuleka, Borisa Papandopula i Brune Bjelinskog, ovaj dio stvaralaštva Željka Brkanovića dopunjuje i obogaćuje hrvatsko koncertantno izvodilaštvo na način koji objedinjuje dobre uzore, a istodobno osvaja autorskom osobnošću.
(Jagoda Martinčević)

Cijena 75.0
Izdavač Hrvatska radiotelevizija
Cantus d.o.o.
Hrvatsko društvo skladatelja
Djelo Željko Brkanović:Koncert za violinu i orkestar in A
Željko Brkanović:Koncert za glasovir i orkestar
Željko Brkanović:Koncert za violinu, violončelo i orkestar
Željko Brkanović:Koncertni rondo za glasovir i puhački orkestar