hr | en

Smotra gudača i gitarista - Završni koncert

Objavljeno: 2018-03-13

Završni koncert Smotre gudača i gitarista Muzičke akademije Sveučilišta u Zagrebu održat će se u utorak, 13. ožujka 2018. u 19.30 sati i Koncertnoj dvorani Blagoje Bersa.


MUZIČKA AKADEMIJA SVEUČILIŠTA U ZAGREBU
6. ODSJEK ZA GUDAČKE INSTRUMENTE I GITARU

SMOTRA GUDAČA I GITARISTA 2018.

ZAVRŠNI KONCERT
Utorak, 13. ožujka 2018. u 19.30 sati
Koncertna dvorana Blagoje Bersa


1. F. Kreisler - N. Paganini: La Clochette,
                        MATEJ MIJALIĆ, violina, 1. god.

2. W. A. Mozart: Sonata u G-duru, KV 301
    (za violončelo i glasovir obradili V. Dešpalj i A. Valdma)
    Allegro con spirito
    Allegro
                                MARTIN KUTNAR, violončelo, 1. god.

3. A. Tansman:  Hommage à Chopin
            Prélude
    Nocturne
    Valse romantique
                        PETRA STOJAKOVIĆ, gitara, 3. god.

4. C. Saint-Säens: Introdukcija i rondo capriccioso, op. 28
                        MARTA STANEC, violina, 5. god.

5. R. Glière: Preludij i Scherzo, op. 32, br.1 i 2
                        IIKA JARVI, kontrabas, 3. god.

6. M.Ravel:   Tzigane
                                                       MARIJA BAŠIĆ, violina, 5. god.
                                        
                                             *    *     *

7. C. Saint-Säens: Introdukcija i Rondo Capriccioso, op.28
                               ZVONIMIR KRPAN, violina, 4. god.

8. L. Boccherini: Sonata a violoncello solo e basso u A-duru, G.13
    (za violončelo i gitaru obradio V. Dešpalj)
    Allegro
    Largo
    Allegro

                        TONKA JAVOROVIĆ, violončelo, 3. god.
                        YUCHEN ZHANG, gitara, 2. god.
                       
9. G. Enesco: Koncertantni komad
                                                                        DAGMAR KORBAR, viola, 5. god.


10. W. A. Mozart: Kvintet za klarinet i gudački kvartet u A-duru, KV 581
                              Allegro
                                                                       EMMA ŠTERN, klarinet, 3. god.
                                                                       ZVONIMIR KRPAN, violina, 4. god.
                                                                       MARIJA BAŠIĆ, violina, 5. god.
                                                                       TAJANA ŠKORIĆ, viola, k.g.
                                                                       IVA ILAKOVAC, violončelo, 3. god.
                                                                       

Uz glasovir: v. umj. sur. Renata Hil (1); umj. sur. Nadia Varga (2); umj. sur. Lucija Stanec (4); umj. sur. Tibor Naglić (5); v. umj. sur. Petra Gilming (6, 7); v. umj. sur. Julia Gubajdulina (9)
Nastavnici: red. prof. Leonid Sorokow (1); red. prof. Valter Dešpalj (2, 8); doc. Tomislav Vukšić (3); red. prof. Anđelko Krpan (4); izv. prof. Nikša Bobetko (5); red. prof. Goran Končar (6); izv. prof. Davor Philips (7); red. prof. Darko Petrinjak (8); red. prof. Milan Čunko (9); ass. Vlatka Peljhan (10)
                                    
      

Nazad