hr | en

Koncert Karla Hubaka u Hrvatskom glazbenom zavodu

Objavljeno: 2018-02-08

U nedjelju 11. veljače 2018. u 20 sati u Velikoj dvorani Hrvatskoga glazbenog zavoda pijanist Karlo Hubak svira petu večer iz ciklusa od sedam koncerata u kojem će biti izveden sonatni opus Ludwiga van Beethovena.
KARLO HUBAK, glasovir
V. koncert:

Sonata u F-duru, op. 54
Sonata u B-duru, op. 22
Sonata u Es-duru, op. 81
Sonata u D-duru, op. 10
Sonata u G-duru, op. 31

Karlo Hubak rodio se u Zagrebu 1988. Diplomirao je studij klavira kod Ksenije Kos na Muzičkoj akademiji Zagreb. Od 2009. kontinuirano priređuje solističke i komorne recitale - skladateljske večeri E. Griega, R. Schumanna, F. Chopina, L. van Beethovena, Dore Pejačević itd. u Dvorani Hrvatskoga glazbenog zavoda, Zlatnoj dvorani Povijesnog instituta, Teatru &TD. "K. Hubak je Beethovenove sonate predstavio nadasve studiozno, pregledno i stilski uvjerljivo. Muzicirao je profinjenim tonom, logičnim fraziranjem, uzbudljivom agogikom, upečatljivim akcentima, razgovjetnim parlandom te lakoćom i pokretljivošću brzih pasaža." - Hrvatski radio. U kazalištu je kao korepetitor i dirigent od 2011. surađivao s Teatrom Ulysses Brijuni i Dramskim kazalištem Gavella. "K. Hubak predstavu vodi takvom preciznošću da bi ga poželio svaki glazbeno-scenski ansambl: autoritativno i s lakoćom, a pijanistički virtuozno." - Novi list. Od 2013. studira operno i simfonijsko dirigiranje kod Leonida Korčmara na Ruskom državnom konzervatoriju Rimski-Korsakov u Sankt Peterburgu.
 

Nazad