hr | en

Četvrti koncert 15. sezone kvarteta Sebastian u malom Lisinskom.

Objavljeno: 2017-05-18

Četvrti koncert 15. sezone kvarteta Sebastian održat će se u ponedjeljak, 22. svibnja 2017. u 20 sati u Maloj dvorani KD Vatroslava Lisinskog. Na programu je Sonata za violinu, violončelo i klavir Antuna Sorkočevića, dubrovačkog diplomata i skladatelja prve polovice 19. stoljeća, koju je za gudački kvartet obradio Felix Spiller, zatim 1. gudački kvartet (1999.) Srećka Bradića, profesora na Muzičkoj akademiji u Zagrebu, te 6. gudački kvartet Ludwiga van Beethovena. Gost na koncertu će biti slovenski hornist Boštjan Lipovšek koji će izvesti Stavak za rog i gudački kvartet Anđelka Klobučara i Kvintet za rog i gudače Wolfganga Amadusa Mozarta. Koncert će biti obogaćen pjesmama Mavra Vetranovića i Miroslava Kirina, te slikama akademskog slikara Jagora Bučan


KONCERTNA DVORANA VATROSLAVA LISINSKOG - mala dvorana
Ponedjeljak, 22. svibnja 2017. u 20 sati

www.sq-sebastian.comGudački kvartet Sebastian
Anđelko Krpan, violina
Teodora Sucala Matei, violina/viola
Nebojša Floreani, viola
Zlatko Rucner, violončelo

Program

A. Sorkočević: Sonata za violinu, violončelo i klavir u g-molu (obrada za gudački kvartet: Felix Spiller)

S. Bradić: 1. gudački kvartet (1999.)

A. Klobučar: Stavak za rog i gudački kvartet (1988.)

W. A. Mozart: Kvintet za rog i gudače u Es-duru, KV 407

L. van Beethoven: Gudački kvartet u B-duru, op. 18, br. 6


Minute za poeziju: MAVRO VETRANOVIĆ I MIROSLAV KIRIN
Poeziju govori: IVAN COLARIĆ


Uz koncert izložba slika: akademski slikar JAGOR BUČAN
Ulaznice po cijeni od 10 kuna se mogu kupiti na blagajni dvorane Lisinski.
 

Nazad