hr | en

Suvremeni ples, improvizacija i stvaranje...

Objavljeno: 2012-03-05

Hrvatski sabor kulture u suradnji s Plesnim studijem Vivona iz Čakovca poziva na seminar za voditelje i plesače pod nazivom: Suvremeni ples, improvizacija i stvaranje - Loud Silence & upotreba projekcije i fotografije u plesnoj izvedbi. Seminar će se održati 24. i 25.3.2012. u Čakovcu, Ulica dr. Ivana Novaka 38, (Stari Hrast).


Edukativne radionice i plesni seminari Melite Spahić Bezjak istražuju kreativne potencijale koreografskih ideja i zadataka  koji reflektiraju metode i procese koje Melita koristi u stvaranju svojih radova. Ti zadaci uključuju suvremene plesne tehnike, yogu, improvizaciju, upotrebu disanja, prostorne i brojčane koncepte kao i upotrebu novih medija i tehnologije.

LOUD SILENCE seminar uključuje:
- zagrijavanje, plesna tehnika, improvizacija
- metode i načini stvaranja sadržaja za ples sa koreografskim zadacima
- plesni repertoar
- upotreba video projekcije, kamere i fotografije u plesnoj izvedbi
- prezentacija
- otvoreni dijalog polaznika, suradnika, gledatelja (Q&A)

RASPORED:
1.dan - subota
10,00 -11,30  Zagrijavanje, klas suvremenog plesa
12,00 -13,00  Improvizacija na temu disanja
13,15 -14,15  Improvizacija na temu glasno, tiho, brzo, sporo
15,00 -16,00  Ručak/pauza (o trošku sudionika)
16,00 -17,00  Učenje koreografskog materijala
17,00 -18,00  Stvaranje vlastitog materijala
18,00              Razgovor (Q&A)

2.dan - nedjelja
10,00 -11,30   Zagrijavanje, klas suvremenog plesa
12,00 -13,00   Plesni repertoar i priprema video materijala
13,15 -14,15   Video projekcije
15,00 -16,00   Ručak/pauza (o trošku sudionika)
16,00 -17,00   Kombinacija koreografskog i video materijala
18,00               Prezentacija
PRIJAVE:
Za sve članice Hrvatskog sabora kulture seminar je BESPLATAN, dok za ne članove kotizacija iznosi 250,00 kn.

Uplatu kotizacije molimo izvršiti na žiro-račun Hrvatskog sabora kulture: br:2360000-1101534566 uz poziv na broj u kojem je potrebno navesti OIB (udruge ili pojedinca), a kopiju potvrde o izvršenoj uplati priložiti uz prijavnicu. Na uplatnicu u rubriku uplatitelj treba navesti puni naziv plesnog ansambla (ili ime i prezime fizičke osobe) čiji ste predstavnik  i ime i prezime polaznika Seminara, a u rubriku svrha doznake - Seminar za voditelje i plesače suvremenog i društvenog plesa.
Potvrdu o uplati zajedno s prijavnicom (u prilogu) poslati najkasnije do 21.3.2012.
Napomena: U slučaju da polaznik ne prisustvuje seminaru, uplaćena kotizacija se ne vraća.

Za sve dodatne informacije posjetite našu web stranicu www.hrsk.hr ili se obratite mailom na ples@hrsk.hr ili telefonom na br. 01 4556 877, stručnoj suradnici za ples, Valentina Dačnik.

SMJEŠTAJ I PREHRANA (o trošku polaznika seminara):
Smještaj o trošku polaznika seminara moguće je rezervirati u Hotelu ''Park'' (Zrinsko-Frankopanska bb, Čakovec, www.hotel-park.info), gdje jednokrevetna soba s doručkom iznosi 331 kn ili u Hotelu „Aurora“, (Franje Punčeca 2, Čakovec, www.hotelaurora-ck.com) gdje je cijena noćenja s doručkom 337 kn.
Molimo Vas da u slučaju planiranog noćenja (o svom trošku) obvezno kontaktirate  Hotel „Park“ poradi rezervacije na tel. +385 40 311 255 ili hotel Aurora na tel. +385 40 310 700.
Sudionici Seminara osobno plaćaju smještaj i/ili prehranu na recepciji hotela.

O VODITELJICI RADIONICE:
Melita Spahić Bezjak, rođena je u Karlovcu gdje započinje ples od svoje šeste godine; studirala je u Londonu na Contemporary Dance School, gdje je završila poslijediplomski studij suvremenog ples sa odličnim uspjehom te na MA Contemporary Dance, specijalizacija koreografija. Prije toga Melita je trenirala u Baletnom Studiju Zorin dom, Karlovac, završila Plesnu školu Ane Maletić te se usavršavala na raznim radionicama u Hrvatskoj i inozemstvu. Za vrijeme studija i rada u Velikoj Britaniji radila je, među ostalim sa Jonathan Lunn, Sue Maclennan i Jonathan Burrows, koji su utjecali na njezin rad. U razdoblju od 2004. do 2009. godine, Melita je sudjelovala u raznim plesno-kazališni projektima i operama sa koreografima, dramskim, glazbenim i filmskim umjetnicima. Autor je i koreograf mnogih plesno-kazališnih projekata u Velikoj Britaniji i Hrvatskoj. Sa svojim radovima sudjelovala je na raznim festivalima i koreografskim platformama. Koreografirala je za studente na London Contemporary Dance School i Roehampton Univeristy u Londonu gdje je i gost predavač plesne tehnike, improvizacije i koreografije. Trenutno djeluje u Karlovcu kao umjetnički voditelj Free Dance-a, a i osnivač je i MSD (London, UK).

PRIJAVNICA

Nazad