hr | en

Treći zajednički CD Anđelka Krpana i Marka Genera!

Objavljeno: 2011-12-12

Violinist Anđelko Krpan i violist Marko Genaro nastavili su uspješnu suradnju i na novom diskografskom izdanju snimili rijetko izvođene skladbe iz razdoblja bečke klasike - četiri dua za violinu i violu Johanna Michaela Haydna (brata poznatijeg Josepha Haydna). CD izlazi u nakladi Croatie Records.


CROATIA RECORDS - NOVO IZDANJE KLASIČNE GLAZBE

Anđelko Krpan, violina
Marko Genero, viola

JOHANN MICHAEL HAYDN: ČETIRI DUA ZA VIOLINU I VIOLUNekad zajedno u ansamblu Zagrebački solisti, Anđelko Krpan i Marko Genero danas žive u različitim državama, ali i dalje umjetnički surađuju.
Anđelko Krpan prvi je violinist gudačkog kvarteta Sebastian i profesor violine na Muzičkoj akademiji u Zagrebu. Marko Genero prvi je violist Simfonijskog orkestra iz Bochuma i član kvarteta Bermuda 4.

Na novom diskografskom izdanju snimili su rijetko izvođene skladbe iz razdoblja bečke klasike - četiri dua za violinu i violu Johanna Michaela Haydna (brata poznatijeg Josepha Haydna).  

Ton majstor i producent: Krešimir Petar Pustički
       
Dosadašnja izdanja:
CD Scenes (2004.), sa skladbama B. Papandopula, P. Hindemitha, S. Horvata i B. Martinua
CD s duima W. A. Mozarta i I. M. Jarnovića (2007.)
    
.
 

Nazad