hr | en

Vocal Marathon u Rijeci

Objavljeno: 2011-08-01

Vocal Marathon, vokalni a capella susreti i radionice održat će se u rujnu u Rijeci.


Dvodnevna kreativna vokalna radionica, koju ce voditi Tomaž Kozlevcar - jazz glazbenik iz Slovenije (aranžer i clan legendarnog sastava New Swing Quartet, umjetnicki savjetnik Perpetuum Jazzile) baviti ce istraživanjem timbra glasa te razlicitim vokalnim pristupima na odredenom glazbenom aranžmanu kao i postizanju fuzije zvuka kod višeglasnog pjevanja. Fokus ce biti na proucavanju glasa, te radu na tehnici ( disanje, postavka tijela). Kljucan element u višeglasnom pjevanju je veza izmedu glasa i osobnosti pjevaca. Na radionicama ce se koristiti  pripremljeni materijal koji ce biti unaprijed poslan sudionicima, izmedu ostalog i fragmenti Tomaževih aranžamana poznatih svjetskih standarada. Dio radionice biti ce posvecen improvizaciji te efektima koji se mogu postizati kako glasom tako i tijelom. Radionice su kombinacija individualnog i grupnog rada, korisne vokalnim pedagozima, aranžerima, pjevacima i vokanim sastavima, a održavati ce se 2. i 3. rujna 2011. u atriju Filozofskog fakulteta u Rijeci. Tomažu ce asistirati Olja Dešic i Katarina Juric.


Informacije na www.vocalmarathon.com
Prijave na info@vocalmarathon.com


 

Nazad