hr | en

20 godina Zimske škole gitare

Objavljeno: 2010-12-07

U Zagrebu će se od 2. do 8. siječnja 2011. održati Zimska škola gitare pod vodstvom istaknutog pedagoga Ante Čaglja.


20 godina  Z I M S K E   Š K O L E   G I T A R E

02. - 08. siječnja 2011.
VODITELJ ŠKOLE: Ante Čagalj, prof. (Hrvatska)
Cijena zimskog seminara iznosi 800,00 kn
Zimska škola gitare, Medveščak 33, 10 000 Zagreb,
Prijavu poslati mailom ili faksom.

ante.cagalj@gmail.com

Faks: (01) 8890 245
Mob.  091 4666004

http://www.antecagalj.com
http://www.guitar4.com

Mogući smještaj svega pet minuta laganog hoda: Hostel Carpe Diem Zagreb
 

Nazad