hr | en

Koncert u Zagrebačkoj katedrali u spomen na Franju Dugana st.

Objavljeno: 2018-10-11

U petak, 12. listopada 2018. u 19.30 sati održat će se koncert u spomen Franju Dugana st., hrvatskog skladatelja, orguljaša i akademika, u povodu 70. obljetnice njegove smrti. Na koncertu nastupaju Lidija Horvat Dunjko, sopran, Anđelko Krpan, violina i Mario Perestegi, orgulje.Franjo Dugan st. 
 
 
Program:
Franjo Dugan st.
(1874. – 1948.)
 
Franjo Dugan st. djelovao je kao profesor matematike i fizike u Osijeku i Zagrebu. Od 1921. pa sve do umirovljenja 1941. na Muzičkoj akademiji u Zagrebu je predavao teorijske glazbene predmete, kompoziciju i orgulje. Dugan je odgojio čitavo pokoljenje skladatelja: Franju pl. Lucića, Borisa Papandopula, Josipa Štolcera-Slavenskoga, dr. Božidara Širolu, Natka Devčića, Stjepana Šuleka, Branimira Sakača, Ivana Matetića-Ronjgova, Slavka Zlatića I Krstu Odaka.
 
Jedan od najboljih prikaz Duganovog stvaralaštva dolazi iz pera Rudolfa Taclika koji se ovim riječima izrazio:
»Dugan je obogatio glazbenu literaturu u svim vrstama osim u operi. Pisao je sola uz klavir, muške, mješovite, ženske zborove a cappella i uz pratnju klavira. Simfoničku i komornu glazbu obogatio je sa Simfoničkim andante, Sonatom za violinu i klavir i t.d. Glavni pak kompozitorski rad leži na orguljaškoj kompoziciji. Tu je stvorio remek-djela orguljaške literature. Baš u tim djelima pokazao se kao veliki majstor polifonije te imamo u osobi Dugana našega Rheinbergera, Guilmanta i Bossia. (...) Izradba Duganovih kompozicija je uvijek otmjena, a misli originalne i uvijek interesantne, pune poleta, invencije i svježine.« Čak mu i suvremeni skladatelji i muzikolozi priznaju majstorstvo, posebice u
 

Nazad