hr | en

Brošura Muzičkog informativnog centra o hrvatskoj glazbi - online

Objavljeno: 2015-09-25

Muzički informativni centar Koncertne direkcije Zagreb objavio je na svojoj internetskoj stranici web-brošuru o hrvatskoj glazbi "Brochure on Croatian Music" ostvarenu u okviru europskog projekta Minstrel. Brošura na engleskom jeziku, namijenjena posebno inozemnoj publici, daje pregled razvoja različitih žanrova kao i njihovih predstavnika iz pera vrsnih poznavatelja zadane teme.

Iz predgovora...

Ova brošura o hrvatskoj glazbi – sažeti pregled svih žanrova, povijesti i značajnih i trenutno aktivnih interpreta i skladatelja – nastao je u okviru projekta Europske Unije „MINSTREL“. Projekt „MINSTREL“ u kojem sudjeluje 11 europskih muzičkih informativnih centara, obuhvaća niz akcija kojima je cilj stvaranje zajedničke baza podataka s informacijama o  glazbenom životu i umjetnicima svih nacija, omogućavanje njihovih nastupa u zemljama sudionicama u projektu, kao i očuvanje glazbene baštine (digitalizacija autografa skladatelja klasične glazbe i ostalih artefakata, te prikupljanje dokumentacije vezanih za tu vrst glazbe).
Ovo je prvi put u povijesti da su najširoj javnosti, na jednom mjestu, na engleskom jeziku dostupne informacije o cjelokupnoj hrvatskoj glazbenoj sceni. Sam poduhvat bio je iznimno zahtjevan: zato smo u radu na knjizi okupili stručnjake za svako pojedino područje.
Značajan problem bio je odabir kriterija kojim ćemo se voditi prilikom izrade ove knjižice.  Svakako smo nastojali u nju uvrstiti najvažnije predstavnike svih žanrova, „korifeje“ sa svih područja glazbe, sve one koji su svojim djelovanjem ostavili trag, a kvalitetom i medijskom prezentnošću potvrdili svoj položaj na domaćoj, a posebice na međunarodnoj glazbenoj sceni. Svjesni smo činjenice, da mnogi od njih – prije svega zbog ograničenja koja nameće zadani prostor – nisu zastupljeni u njoj. Prije svega se to odnosi na mlade glazbenike koji će svoje mjesto sigurno naći u jednoj od idućih ovakvih publikacija. Ovaj opsežan projekt nastao u suradnji s Europskom Unijom postavio je važan temelj i svojevrsnu platformu za afirmaciju hrvatske glazbe i glazbenika u svijetu. Zato brošuru o hrvatskoj glazbi vidimo kao početak objavljivanja takovih istovrsnih publikacija u kojima će biti uključena i druga važna imena koja u ovoj prilici nisu uvrštena u odabir.

Muzički informativni centar Koncertne direkcije Zagreb zahvaljuje svima koji su svojim radom i angažmanom pomogli da prikupimo opsežni vizualni materijal i informacije, te na taj način pridonijeli ostvarenju ovog izdanja.
Nadamo se da će naša želja – svim zainteresiranima u svijetu omogućiti uvid u hrvatsku glazbu i ponuditi što više podataka o njoj – biti ostvarena.

Zagreb, 30. srpnja 2105.
Davor Merkaš, voditelj Muzičkog informativnog centra Koncertne direkcije Zagreb

Nazad