hr | en

Izdanja


Nova notna izdanja | Izbor

Notna izdanja djela Dore Pejačević u izdanju Muzičkog informativnog centra

Sonata za violončelo i glasovir op. 35 (Sonata for Violoncello and Piano Op. 35), priredio / revised by Milan Nagy, Muzikološki zavod Muzičke akademije, Zagreb 1977.

Iz klavirske lirike (Piano Miniatures), priredio / revised by Ladislav Šaban, Hrvatski glazbeni zavod, Zagreb 1978.

Koncert za klavir i orkestar op. 33 (Piano Concerto Op. 33) za dva glasovira / for two pianos, priredio / revised by Ladislav Šaban, Muzikološki zavod Muzičke akademije, Zagreb 1982.

Pet minijatura (Five Miniatures) za violinu i glasovir / for violin and piano, priredio / revised by Ladislav Šaban, Društvo skladatelja Hrvatske, Zagreb 1985.

Solo pjesme (Solo Songs), priredio / revised by Antun Petrušić, Društvo skladatelja Hrvatske, Zagreb 1985.

Sonata za violinu i klavir op. 26 (Sonata for Violin and Piano Op. 26), priredila / revised by Maja Dešpalj-Begović, Hrvatsko muzikološko društvo i Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, Zagreb 1995.

Glasovirske minijature (Piano Miniatures), priredio / revised by Jakša Zlatar, Music Play, Zagreb 1995.

Život cvijeća, Koncertni valcer i Walzer-Capricen (Life of Flowers, Concert valse, Valse-Caprices), priredio / revised by Jakša Zlatar, Music Play, Zagreb 1996.

Trio za violinu, violončelo i klavir op. 15 (Trio for Violin, Violoncello and Piano Op. 15), priredili / revised by Ida Gamulin and Felix Spiller, Hrvatska udruga orkestralnih i komornih umjetnika, Zagreb 1999.

Sonata za klavir u b-molu op. 36 (Piano Sonata in B Flat Minor Op. 36), priredio / revised by Jurica Murai, Hrvatsko muzikološko društvo, Zagreb 2004.

Sonata za glasovir u As-duru br. 2, op. 57 (Piano Sonata in A Flat Major No. 2, Op. 57), priredio / revised by Veljko Glodić, Ruben Radica, Muzički informativni centar Koncertne direkcije Zagreb (MIC), Zagreb 2005.

Glasovirske minijature (Piano Miniatures), priredila / revised by Ida Gamulin, Muzički informativni centar Koncertne direkcije Zagreb (MIC), Zagreb 2005.

Slavenska sonata (Slav Sonata), priredio / revised by Radovan Lorković, Muzički informativni centar Koncertne direkcije Zagreb (MIC), Zagreb 2007.

Kvintet za glasovir, 2 violine, violu i violončelo op. 40 (Quintet for Piano, 2 Violins, Viola and Violoncello Op. 40) priredio / revised by Davor Merkaš, Muzički informativni centar Koncertne direkcije Zagreb (MIC), Zagreb 2007.

Phantasie concertante op. 48, priredili / revised by Dalibor Cikojević i Mladen Tarbuk, Muzički informativni centar Koncertne direkcije Zagreb (MIC), Zagreb 2007.